Daniel John Peters LUTs/Overlay Collection

Daniel John Peters LUTs/Overlay Collection
Resizable | Version  | 1.6 GB

Information: 
 • Daniel John Peters LUMIX CINE D LUTS
 • Daniel John Peters LUMIX VLOG DARK LUTS
 • Daniel John Peters VLOG LUTS / S1 & EVA1
 • Daniel John Peters – GH4/GH5 V-LOG LUTS
 • Daniel John Peters GH5S – MOODY FILM LUTS
 • Daniel John Peters – Kodachrome & Ektachrome LUTS // LUMIX
 • Daniel John Peters – GH5 & GH5S HLG LUTs
 • Daniel John Peters – Slog2 Dark LUTs
 • Daniel John Peters – Sony Slog2 MOODY FILM LUTs
 • Daniel John Peters – Slog2 Sony LUTs
 • Daniel John Peters – Canon Clog
 • Daniel John Peters – Kodak Dirty Pack
 • Daniel John Peters – Dirty Matte Film Pack
 • Daniel John Peters – Super8 – Film Overlay Pack
 • Daniel John Peters – Custom Film Matte Overlays – Pack 2
 • Daniel John Peters – View-Master
 • Daniel John Peters – Kodak Portra Organic Pack 1
 • Daniel John Peters – Kodak Portra Organic Pack 2
 • Daniel John Peters – Kodak Portra Organic Pack 3
 • Daniel John Peters – Dirty Mild Grain
 • Daniel John Peters Chat Overlays
   Demo:


   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below