Real 3D Mockups

Real 3D Mockups
1920x1080 | Version After Effects CC | 4100 Mb

Information: 
 • 500+ mock-up scenes
 • Premium builder extension view and import all scenes
 • Element 3D plugin required
 • Fully Editable 3D Animations using AE keyframes
 • 3D Light controls
 • Color controls
 • No pre-renders
 • Free updates
 • Free Fonts, links included
 • Detailed video tutorials with voice over included
 • Universalizer Controller
   Demo:    Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below