Ultimate Animation Preset Pack

13:18

By: StLove

Ultimate Animation Preset Pack
Resizable| Version Premiere Pro | 4 Mb

Information: 
 • A hand made and extremely high quality pack of Fin-animated presets to use in Premiere Pro on your JPEGs, PNGs or PNG characters, including:
 • 1. Shakes
 • Flash meme
 • Standard Shake (x15)
 • Wobble Shake (x15)
 • Rotation Shake (x15)
 • 2. PNG Animation
 • PNG Drop Shadow
 • Transform (Motion Blur)
 • 3D Animations (x4)
 • Nudges (x8)
 • Sways L+R (x6)
 • Movement (x10)
 • Slides (x20)
 • 3. Misc
 • Intro Shakes (x8)
 • Stretch Effect (x7)
 • + 3 PNG Characters for you to insert your own head into (to then apply these presets onto).
Demo:

Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below