Finzar – The Ultimate Bundle

10:02

By: StLove

Finzar – The Ultimate Bundle
Resizable| Version Premiere Pro | 4 Mb

Information: 
  • Here you can find 4 Essential Preset Packs. Including:
  • The Essential Presets
  • The Ultimate Animation Presets
  • The Ultimate Camera Shake Presets
  • Like and Subscribe Call to Action (CTA)
  • All of these presets at a discounted rate! I hope you enjoy them! (Does NOT include The Ultimate Transitions Pack)
  • Happy Editing 🙂
Demo:


Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below