Ice Coffee Lightroom Presets

20:00

By: ngocbatu

Ice Coffee Lightroom Presets
XMP | Version  Adobe Lightroom | 414 Kb

Information: 
  • 10 Mobile Lightroom Presets (DNG files)
  • 10 Desktop Lightroom Presets (XMP files)
  • 10 Desktop Lightroom Presets (LRtemplate files)
  • Easy Step-by-step PDF installation guide

Học LR cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below