300 Color Correction

09:22

By: StLove

300 Color Correction
Resizable| Version After Effects | 1 Mb

Information: 
  • 300 Color Correction is an amazing After Effects template that features a fantastic collection of eye-catching color corrections. They're so easy to use, simply drag and drop them on to your media and hit render. Choose from any one of the following categories: wedding, futuristic, black and white, classic, cinematic, colorful, travel, romantic, gradient and vintage. No plugins required.
Demo:Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below