POLAROID FX

16:29

By: StLove

POLAROID FX
Resizable| Version Premiere Pro | 300 Mb

Information: 
  • 10+ Premiere Pro Transitions (EASILY CUSTOMIZABLE)
  • 2 PSD'S (Photoshop File) ONE FOR 4K AND ONE FOR 1080P
  • 2 (4K & 1080P) FOLDERS WITH THE .PNG ASSETS (TRANSPARENT BACKGROUNDS)
Demo:Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below