900 Typography & Titles

900 Typography & Titles
Resizable | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5 | 280 Mb

Information:  
 • 1000 Typography & Titles
 • Easy to Import Your Content & Customize
 • Video Tutorial Included
 • Very Fast Render
 • 720p, 1080p, 2K, 4K
 • Free fonts (Download links included)
 • Compatible with After Effects CS5 , CS5.5 , CS6 , CC , CC 2014 , CC 2015 , CC 2016 , CC 2017 or CC 2018
 • Compatible with Premiere Pro CC 2018 | Premiere Pro CC 2019
 • Categories Included: ( 120 Lower Third | 120 Minimal I | 120 Call Out | 60 Corporate | 80 Glitch | 60 Fashion | 60 Sport | 16 Broadcast | 40 Vintage | 60 Logo | 60 Sales | 40 Social Media | 20 Bubbles | 20 Quotes| 20 Ink Splashes| 20 Lower Third Box | 20 Minimal II NEW | 20 Simple NEW | 20 Elegant NEW | 20 Logo NEW)
 • Categories Included (PREMIERE PRO) : ( 94 Lower Third | 102 Minimal | 49 Corporate | 60 Glitch | 60 Fashion | 16 Sport | 16 Broadcast | 40 Vintage | 60 Sales | 20 Bubbles | 20 Quotes| 20 Ink Splashes 20 Minimal II NEW | 19 Simple NEW | 20 Elegant NEW | 20 Logo NEW)
   Demo:    Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below