Text Effect

Text Effect
3840x2160 | Version After Effects CC | 545 Mb

Information:  
 • After Effect CC2018 and Above
 • 208 Text Effect
 • 68 Style Presets
 • 116 Elements
 • 352 Preset Animation
 • 75 Background
 • Powered by AtomX
 • One-click workflow
 • Built-in Customizer
 • Easy installation
 • Free updates
 • No Plug-ins required
 • Easy Customize and really fast render!
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below