120+ LUTS PACK

120+ LUTS PACK
1920x1080 | Version Premiere Pro | 600 Mb

Information:  
 • Cinematic
 • Instagram
 • Old Movie
 • Black and White
 • Temperature
 • Wedding
 • Special
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below