Filmmaker Pro FX Bundle

Filmmaker Pro FX Bundle
Resizable | Version Premiere Pro CC | 60 Mb

Information:  
 • This package contains over 100 Premiere Pro effects, including “Film Frame”, “Film Burn”, “Color LUTs”, “Camera Shake”, “Film Vignette”, and “Film Grain”. Perfect for creating vintage-style videos, adding unique coloring, or making your media memorable. Check it out now! A video tutorial is included.
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below