Split Transition for Premiere Pro

Split Transition for Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC | 8 Mb

Information:  
 • No Plugins Required
 • Premiere Pro CC2021 and above
 • For Photo and Video
 • Works with any FPS and Resolution
 • Easy to Install and Use
 • Video Tutorial is included
 • Drag&Drop method
 • Full Customization
 • This package includes ready to use 
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below