3D Spin Transitions | Premiere Pro

3D Spin Transitions | Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC | 6 Mb

Information:  
 • 3D Spin Transitions contains 24 cool-looking and creatively animated transitioning effects for Premiere Pro. A wicked way to enhance the look and feel of your presentations, slideshows, films, movies, trailers, teasers, promotions, and events videos. Impress your audience with this action-packed and energetically PP Template.
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below