Torn Paper Transitions for DaVinci Resolve

Torn Paper Transitions for DaVinci Resolve
1920x1080 | Version DaVinci Resolve Studio 17, DaVinci Resolve 17 | 5.25 Mb

Information:  
 • This DaVinci Resolve macro features fantastic-looking animated torn paper transitioning effects. A wicked way to enhance the look and feel of your presentations, slideshows, TV shows, commercials, trailers, teasers, promotions, and upcoming events videos. Impress your audience with this quick and energetically animated DR macros. Download it now! No plugins are required.
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below