Awards Ceremony for Premiere Pro

Awards Ceremony for Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 1920 Mb

Information:  
 • Colorful awards template
 • Media placeholders
 • Full-color controls
 • Modular structure
 • No plugins required
 • Video tutorial included
 • Works in Premiere Pro 2021 and above
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below