Chinese New Year Celebration 2024 | MOGRT

Chinese New Year Celebration 2024 | MOGRT
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 410 Mb

Information:  
 • 1920×1080 30fps Full HD, HD
 • Premiere Pro CC 2022 and above
 • Duration: 12 sec.
 • Easy customization
 • Tutorial included
 • Font used in project Made in China
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below