Chinese New Year Slides Promo

Chinese New Year Slides Promo
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 16 Mb

Information:  
 • Change Colors Easily 
 • Video tutorials included 
 • No Plugins Required 
 • Easily Customizable 
 • Resolution 1920×1080 or 4K (3840×2160) 
 • Works with image or video 
 • Works With any Language 
 • After Effects CC & Above
   Demo:    Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below