Multiscreen Transitions

Multiscreen Transitions
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 1100 Mb

Information:  
 • 80+ Multiscreen Transitions | Multiscreens Included.
 • Duration and Speed control.
 • Frame Width and Roundness control.
 • Fully customizable multi-screen transitions, adjustable to any video’s needs.
 • Easy-to-use and intuitive interface, suitable for beginners and professionals.
 • Drag-and-drop functionality for user-friendly editing.
 • Works with any content: photos, images, and video
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below