Infomax - The Big Infographics Pack

Infomax - The Big Infographics Pack
1920x1080 | Version After Effects CC | 130 Mb

Information:  
 • MULTI PURPOSE
 • FULLY RESIZABLE
 • FREE FONTS
 • IN & OUT ANIMATION
 • SIMPLE DURATION CONTROL
 • VIDEO TUTORIAL
 • WORKS WITH ANY LANGUAGES
 • NO PLUGINS REQUIRED
 • PREVIEW GALLERY INCLUDED
 • BEGINNER FRIENDLY
 • It does not require deep skills in AE
 • FREE UPDATES
 • EASY TO USE
   Demo:    Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below