VideoHive 5 VHS Title Opener Pack 2

VideoHive 5 VHS Title Opener Pack 2
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 166kb

Information:

  • 100% After Effects (CS6 and above)
  • VHS Style optional
  • Easy structure of the project
  • Color controls for all layers
  • Text Instructions
  • Music not included

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below