VideoHive Movie Intro Maker

VideoHive Movie Intro Maker
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 164mb

Information:

 • Requires After Effects CS6 and above
 • Plugins required (Element 3D v2)
 • 12 Head Placeholders
 • Teaser Duration: 0:16
 • Resolution: Ultra 2k, HD Resolution 1920×1080 1280×720
 • Easy to Customize
 • Voices Video Tutorial HD (Included)
 • Music (included)
 • Sound FX (included)
 • Font free download link
 • http://dl.1001fonts.com/parry-hotter.zip

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below