VideoHive Fractal Trailer

VideoHive Fractal Trailer
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 1.36gb

Information:

 • CS5, CS5.5, CS6 and CC Compatible
 • 2:20 minutes length
 • 12 Media Placeholders, 11 Text Placeholders
 • Modular Structure
 • VideoCopilot Element 3D v2 required
 • The font used in the preview is called Exo and you can get it here.
 • Easy Customization
 • 1080p
 • Detailed PDF Tutorial Included
 • Audio File Not Included
 • Fast render times
 • 4 color correction presets
 • Well organized High Quality Template

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below