VideoHive Infographic Pack V.1

VideoHive Infographic Pack V.1
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6| 33.4mb

Information:

  • Up to 9 Different Categories.
  • Easy to Customize.
  • Universal Expressions ” works in all AE languages”.
  • No Plugins Required.
  • Works with AE CS6 and above.
  • Tutorial Video Included.
  • Full HD Resolution.
  • Note : font used in the Video is ” Kozuka Gothic Pr6N ”, not included, make sure you use the slider control and change the data from where the marker on the layer is.

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below