VideoHive Space Glitch Logo

VideoHive Space Glitch Logo
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 87mb

Information:

  • Element 3D V2 required
  • Full HD 1920×1080
  • Compatible with all After Effects versions
  • Duration 22 seconds
  • Easy to use
  • Fully 3D customizable
  • obj model included, change color, textures etc.
  • Video Tutorial included
  • Font download here
  • Music you can purchase it here

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below