75 Animated Texture (Element 3D)

VideoHive 75 Animated Texture (Element 3D)
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 484mb

Information:

  • 75 animated texture (512×512 seamless)
  • 75 rendered texture with normal maps (2048×2048 seamless)
  • 1 trailer (like seen in preview)
  • 5 seconds outro (like seen in preview)
  • video tutorial (how to use animated texture)
  • Style sheet

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below