VideoHive Futurum Presentation Pack

VideoHive Futurum Presentation Pack
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 72mb

Information:

  • 30 unique scenes are included
  • 50 line icons
  • Modular preject structure
  • All colors can be adjusted
  • CS5+ compatibility
  • FullHD resolution
  • No plugins required
  • Thanks to Sokolovsky for greate track Technology

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below