Element 3D Tutorials Model

15:00

By: StLove

Element 3D Tutorials Model
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 30min

Information:

  • Độ khó: Easy
  • Phần mềm: Adobe After Effects CS3, CS4, CS5, CS6, CC, CC2014, CC2015
  • Source: None.

Tutorials:


Author: TuThanh

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below