VideoHive Lotus Pond Opener

VideoHive Lotus Pond Opener
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 455mb

Information:

  • Particle Trails color and Logo color can be changed
  • Works with any Logo,any font
  • Compatible with all language of After Effect
  • PDF help file included

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below