VideoHive Debris Logo

VideoHive Debris Logo
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 11.4mb

Information:

  • After Effects CS5 or above
  • Full HD res (1920×1080)
  • Plugin Required: Optical Flares (!)
  • Simple and very easy to use
  • Help PDF included
  • Audio not included but can be purchased here:

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

4 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below