VideoHive Flash Logo

VideoHive Flash Logo
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 592kb

Information:

 • VERY EASY CUSTOMIZATION
 • 5 reveals (YOU CAN EASY CHANGE ANY MODULE)
 • Transition from alpha to alpha
 • NO PLUGINS REQUIRED
 • 100% AFTER EFFECTS TEMPLATE
 • CS6 PROJECT (CS6, CC, CC 2014 COMPATIBILITY)
 • FULL COLOR CONTROL
 • FULL HD RESOLUTION (1920×1080)
 • Video BY pressmaster
 • MUSIC BY – soundroll
 • Free Images

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below