Cinematic Light Logo Reveal Pack

VideoHive Cinematic Light Logo Reveal Pack
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 65mb

Information:

  • Includes 3 logo animations
  • After Effects CS5 or higher
  • Detailed video tutorial included
  • 1920×1080 25fps
  • Fast render
  • Fully editable project
  • Requires free plugin Saber (fast and easy install). You can find it here
  • Music track is available here

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below