VideoHive 100 Photo Slideshow

VideoHive 100 Photo Slideshow
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 130mb

Information:

  • 100 Placeholders for photos
  • Opening and Closing text areas
  • 1 logo placeholder
  • HD1080
  • Adobe After Effects CS4 and newer versions
  • TRT: (01:30) Main Preview Montage

Demo:


Học After Effects cơ bản trong 60 phút:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

5 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below