Corporate Business Network Opener

Corporate Business Network Opener
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 361mb

Information:
  • 4K & UHD & Full HD resolution
  • NO PLUGINS required (Plexus network, Stardust background and flares are pre-rendered)
  • 21 Placeholders
  • Color Control panel
  • Easy to customize
  • Customization VIDEO TUTORIAL included
  • Audio is not included in the download – you can get it from alkis at audiojungle
Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below