Hi-Tech Logo Reveal

Hi-Tech Logo Reveal
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 19mb

Information:
  • Full HD, HD
  • After Effects CS5.5 & above
  • Requires free plugin Saber. You can find it here
  • Duration 10 sec.
  • Fully editable project
  • Video tutorial included
Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below