Superhero Logo Element

Superhero Logo Element
Resizable | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 261mb

Information:


  • PLUGIN ELEMENT 3D V2 REQUIRED please make sure your pc/mac supports element 3D V2
  • Replace the logo with your company logo or just introduce text
  • 100% After effects
  • Easy to edit logo
  • Element 3d V2 required
  • Elegant 3d look
  • 1920x1080 Full HD
  • Includes video tutorial

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below