Motion Graphics Pack V2

Motion Graphics Pack V2
Resizable | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014 | 433mb

Information:
 • 260+ Ready For Use Elements
 • Resolution Full HD and 4K
 • No Plugins Required
 • Link for Free Font included
 • Preview Library Included
 • Fast Render
 • Color Control
 • Duration Control
 • Video Tutorial Included
 • Perfect for Social Media Ads and Video Covers!
 • Videos and Photos Not Included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below