400+ Transitions for Premiere Pro (Win/Mac)

13:56

By: Tú Thanh

400+ Transitions for Premiere Pro (Win/Mac)
Resizable | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 500 mb

Information:

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below