Transitions Presets Pack

Transitions Presets Pack
Resizable | Version Premiere Pro CC | 429 mb

Information:


  • Machine Type – PC, Notebook.
  • Program Version – Premiere Pro CC 2018 – 12.1.0 and higher.
  • Operating System – Windows,Mac OS.
  • Processor 4 or 6 Cores 2,6GHZ
  • Video Adapter 4,6,8 GB GPU Accelerated, Cuda, Metal, OpenCL
  • Random Access Memory – 16,32GB
  • Hard Disc – SSD, HDD 7200 SR
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below