Broadcast Cooking Package Essential Graphics | Mogrt

Broadcast Cooking Package Essential Graphics | Mogrt
Resizable | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 390 mb

Information:


  • Premiere 2019 Project – Essential Graphics (Mogrt)
  • Now you are able to change Font and Duration Inside Premiere 2019
  • Premiere Pro 2018 Project -Essential Graphics | Mogrt
  • 4K Resolution (3840×2160) – Full HD resolution (1920×1080)
  • 31 Openers
  • Video Footage, Chef image are not included.
  • Tutorial with voice over included.
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below