Cinematic Promo Trailer

Cinematic Promo Trailer
Resizable | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 164 mb

Information:


  • Full HD 1920×1080 px resolution (also HD 1280×720)

  • Add your own videos or images and texts!

  • Compatible with After Effects CS 5 or newer version.

  • No plug-in required, Optical Flares is pre-rendered

  • Very easy to edit.

  • Soundtrack not included, but available here

  • The videos are for preview purposes only and they are not included with the template!

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below