Extreme Slideshow

22:36

By: Tú Thanh

Extreme Slideshow
Resizable | Version Premiere Pro CC 2019 | 0.5 mb

Information:


  • Extreme Slideshow is a Premiere Pro template that contains 24 placeholders for your photo or video and 24 titles placeholder. Easy to use, and easy to edit. Just drag and drop your photo or video footage in the selected sequence. Create a photo or video slideshow in the glitch style. No plugins required.
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below