Transition Maker V1.1

Transition Maker V1.1
3840x2160 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 218 mb

Information:
  • Uniqueness of your transitions
  • Wide opportunities for customization
  • Quick setting for any task
  • Easy intuitive interface
  • Free Updates
  • Universal expressions (works in all AE languages)
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below