Wedding Slide

Wedding Slide
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 100 mb

Information:
  • Compatible with After Effects 6 & up
  • Modular Structured
  • No Plugins Required
  • 13 Place Holders
  • Help File (VIDEO)
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below