Transitions Pack

Transitions Pack
3840x2160 | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 519 mb

Information:
 • Free Support
 • Easy to edit 
 • No plugins required
 • PDF Manual included
 • After Effects CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014-2018
 • Music not included in project:     download
 • Matte Transitions Tutorial:  view
 • Free Font (download link included)
 • 25 AE Titles
 • 25 Sound FX included 
 • 40 AE Transitions
 • 40 Colorful Transitions
 • 40 Mattes Transitions
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below