Vintage Color Film Look

Vintage Color Film Look
3840x2160 | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 355 mb

Information:
  • Resolution: HDTV 1080p | HDTV 1280p
  • Look HD on YouTube
  • Video tutorial included.
  • No plugins required
  • 25 Vintage Color Compositions
  • 10 Vintage Color Presets .FFX
  • 10 Light Color Overlay
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below