Action Panel Intro

Action Panel Intro
1920x1080 | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 96 mb

Information:
  • Compatible with After Effects 6 & up
  • HD (1920×1080)
  • No Plugins Required
  • Flexible Place Holders (pics or videos)
  • Help File (VIDEO)
  • 10 Placeholders
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below