VfxCentral – Smokey Maginc Effects and 4K Flare 20 Pack

13:23

By: Tú Thanh

VfxCentral – Smokey Maginc Effects and 4K Flare 20 Pack
1920x1080 | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 600 mb

Information:
  • 4k ANAMORPHIC FLARES
  • 53 Organic Anamorphic Flares & Bokeh’s
  • Shot on RED at 4k Resolution 3296 X 1350
  • Nuke Optical Flare Setup
  • SMOKEY MAGIC EFFECTS
  • 1080P RESOLUTION
Demo:Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below