Christmas and New Year Opener 2020

Christmas and New Year Opener 2020
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 201 mb

Information:
  • Unique modern minimal design
  • No Plugins required
  • Modular construction
  • PDF Tutorial includes
  • 2 Title Placeholders
  • FULL HD Resolution (1080p) 29.97fps 
  • Adobe Premiere Pro 2019 compatibility 
  • Audio: Magic Ident: here
  • Audio: Chimes: here
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below