Comic Book

Comic Book
1920x1080 | Version After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 180 mb

Information:
  • Easy to customize.
  • No extra plug ins.
  • Control panel for one click edit.
  • 100% After Effects.
  • Video tutorial included
  • Links for the free font included.
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below