Handy Titles Toolkit

Handy Titles Toolkit
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC, CS6 | 5 mb

Information:
  • +56 Different Elements (Callouts, Motion Titles and Social Media)
  • After Effect CC 2019+
  • 1920×1080 FULL HD
  • Custom UI Controllers
  • Drag and Drop 
  • Text and Image Placeholders 
  • Music and Image not included 
  • No Plugin Required
  • Download music here : https://audiojungle.net/item/inspiring-technology/19969007
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below